Set Homepage   |  Add to Favorites  |  
   
New WebSite 3/12
   
    Qian Kun group website  |  Site Map  |  Manage
Address:No. 1. Nantong Rd. , Jiangsu Industrial park, Mianzhu, Sichuan, China
Tel:0086-838-6602110 Fax:0086-838-6604896  
CopyRight:(2012)Sichuan Mianzhu XinKun Machinery Making Co.,Ltd.